skip to Main Content

Wat Coaching Oss voor jou kan doen?

We werken in onze praktijk vanuit een holistische visie, dus we luisteren eerst naar jou en jouw lichaam. Onze verschillende stijlen in coaching worden dus aangevuld met lichaamswerk. We maken veel gebruik van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). NLP gaat over het ontdekken van jouw eigen gedrag in relatie tot je omgeving en vanuit die bewustwording kun je andere keuzen maken.

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren.

Neuro gaat over het verband tussen de zintuiglijke waarnemingen (zintuigen) en ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel en onze hersenen).

Het woord Linguïstisch verwijst naar de taal en onze andere vaak non-verbale communicatiesystemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) een betekenis te geven.

Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en vooral gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

Als we waarnemen zien we objectief dezelfde omgeving waar via onze zintuigen. De vraag is echter; wat nemen voor waar? De zintuiglijke waarnemingen worden via een intern proces omgezet in communicatie en gedrag. De vraag is waarom toch iedereen anders reageert op de buitenwereld? De verklaring daarvoor is dat de subjectieve informatie objectief wordt gemaakt door onze hersenen.

Door de filtering van de informatie, wordt ons gedrag gevormd. Onze gedachtepatronen zijn opgebouwd uit: interne dialoog, beelden, geluiden, gevoelens maar ook geur en smaak. Alle informatie die we ontvangen, filteren we door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Vervolgens wordt ons gedrag gestuurd door de gefilterde gedachten en stemmingen.

We maken je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en het gedrag wat daaruit voortkomt, zodat je, als dat wil, blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken.

Ons aanbod

Wij bieden in onze praktijk verschillende mogelijkheden aan om te groeien in bewustzijn en proberen samen antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik eigenlijk; waarom kom ik steeds dezelfde thema’s tegen; wat is mijn taak hier en hoe wil ik mijn leven vorm geven? Wij bieden verschillende oplossingen voor coaching, hypnose en spiritualiteit, door middel van verschillende cursussen, persoonlijke trainingen en groepstrainingen.

Een praktijkvoorbeeld van Coaching Oss

Deze zomer belde Carla ons op omdat zij steeds in haar relaties vastliep en op zoek was naar hulp. De afgelopen jaren was het steeds hetzelfde liedje, eerst waren er de vlinders maar na een tijdje de eerste irritaties over en weer. Door samen te kijken naar de overeenkomsten tussen die relaties viel het kwartje als snel, Carla was een “pleaser” zij was altijd bezig het de ander naar de zin te maken. En tijdens het “hof maken” is dat ook effectief gedrag maar na verloop van tijd ontstaat dan het gevoel van “zelf te kort komen”.  Door een aantal coachsessie ‘s heeft Carla nu zicht op haar patroon en heeft inmiddels al een paar maanden weer een relatie en die voelt voor haar in balans.

Waar zit Coaching Oss?

Wij zijn gevestigd in een schuurwoning op het adres: De Houtwal 2e 5463 XJ in Veghel. Je vindt ons achter op het erf (parkeren kan in de berm).

Ben ter Horst

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus durf te kiezen!

Een leven lang groeien en ontwikkelen, daar geniet ik van. Deze theoretische- en ervaringsbagage in combinatie met wie ik ben, is mijn gereedschap; mensen in beweging brengen, regie terug geven als dat nodig is en dan samen vooruitgang creëren, dat is mijn passie.

Wilma ter Horst

Ieder mens heeft een bestemming en het "toeval" helpt mee om die te bereiken!

De combinatie van werken in de zorg als verpleegkundige, NLP, systemisch werk en mediumschap maken dat ik op een holistische wijze kijk naar de mens die ik ontmoet. Ik gun iedereen een ontmoeting met zichzelf en ga graag als metgezel mee op deze reis. Niet om koers te bepalen maar om je op koers brengen en te houden.

Back To Top