skip to Main Content

Een bijzondere vorm van systemisch werk zijn tafelopstellingen, deze geeft ons de mogelijkheid om systemisch werk te doen zonder dat we (levende) representanten nodig hebben. Door houten poppen heel aandachtig en met intentie op een tafel neer te zetten, geeft het de mogelijkheid om een probleem/thema uit het hoofd te plaatsen.

Afspraak maken

Zo kan van een afstandje naar het geheel gekeken worden, en loop je minder het gevaar dat je hoofd zich vereenzelvigt met het probleem. Vervolgens gaan we samen reflecteren over wat we zien en wat jij daarbij ervaart. Als de elementen eenmaal staan, kun je het vraagstuk of probleem als buitenstaander bekijken en ervaren.

Het is nu van belang dat we met een open houding waar-nemen. We noemen dat wel een houding vanuit het ‘lege midden’. Deze stoelt op een besef van een groter geheel waarin een orde is die aan ieder recht doet en waarin de goede energie voor ieder element in het betreffende systeem weer kan gaan stromen.

Je kunt dan ook met meer afstand (helikopterview) reflecteren op de dynamiek van het totaalbeeld. Soms dienen zich in die reflectie en/of in de dialoog met jouw coach wenselijke verplaatsingen aan van een of meer elementen. Deze kunnen bijvoorbeeld leiden tot meer ademruimte, nieuw perspectief en meer vertrouwen. Door het verschuiven van slechts een element ontstaat een totaalbeeld met soms een geheel nieuwe betekenis.

Tarief

Het tarief bedraagt €95,- inclusief BTW per sessie van een uur.

De sessie wordt begeleid door Ben of Wilma ter Horst, jij mag kiezen.

 

Back To Top