skip to Main Content

Wat Coaching Den Bosch voor jou kan doen?

Een holistische kijk op het leven vertaald zich natuurlijk ook in een heldere visie op mensen, dus kijken en vooral luisteren we naar jou en de signalen van jouw lichaam.

Coaching is dus slechts een van de mogelijkheden zoals je zult zien op de verschillende pagina’s van onze website. En als het gaat over het thema coaching werken we vooral vanuit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Dit gaat vooral over het ont-dekken van onze gedachten, want vaak hebben we allerlei gedachten en is het de kunst achter die eerste gedachte te kijken; waarom doe jij de dingen die je doet, zoals je ze doet en wat zou je willen doen?

De genoemde term Neuro Linguïstisch Programmeren, NLP staat dus voor hoe wij de wereld om ons heen ervaren of beter waar- nemen en ons eigen wereldbeeld maken en hoe wij daarop vervolgens al dan niet (on) bewust op reageren.

Neuro verwijst naar waarneming door de 5 zintuigen; de ogen, oren, neus, mond en huid en het centrale zenuwstelsel wat in verbinding staat met onze hersenen.

Linguïstisch is de (verbale) taal en het non-verbale communicatiesystemen die wij gebruiken om onze gedachten en onze werkelijkheid betekenis te geven.

Programmeren verwijst hierin naar het ont-dekken van onze in veel gevallen automatische, denkpatronen en ons hieruit voortvloeiende gedrag en ten slot het vermogen om ze te veranderen.

We nemen allemaal dezelfde wereld waar en toch is die nooit hetzelfde als die van de ander. Iedereen heeft immers zijn eigen beeld van de wereld. Deze zintuiglijke waarnemingen worden dus gekleurd door onze ervaringen en gedachten en vervolgens omgezet in communicatie en gedrag.

Op basis van onze eigen waarneming en de filtering van al deze info, vormen we vanuit terugkerende patronen in onze gedachte ons gedrag. Onze gedachtepatronen zijn daarbij opgebouwd uit beelden, geluiden en onze gevoelens, en zeker ook onze – vaak kritische – interne dialoog. Al deze informatie filteren we, want onze hersenen kunnen al die informatie helemaal niet gelijktijdig aan. Deze gefilterde gedachten en stemmingen sturen ons gedrag, of dit nu wel of niet op feitelijke waarneming is gebaseerd.

In coaching maken we je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en jouw gedrag, zodat je, waar nodig, blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken en tot betere relaties of resultaten kunt komen.

Ons aanbod

Wij bieden in onze praktijk verschillende mogelijkheden aan om te groeien in bewustzijn en proberen samen antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik eigenlijk; waarom kom ik steeds dezelfde thema’s tegen; wat is mijn taak hier en hoe wil ik mijn leven vorm geven? Wij bieden verschillende oplossingen voor coaching, hypnose en spiritualiteit, door middel van verschillende cursussen, persoonlijke trainingen en groepstrainingen.

Een praktijkvoorbeeld van Coaching Den Bosch

Een tijdje gelden waren Selma en Jos bij ons te gast tijdens een workshop familieopstellingen. Daar kregen zij het inzicht in hun eigen relatiepatroon. Selma zorgt al jaren alleen voor het huishouden en Jos is druk met zijn baan als Salesmanager. Maar nu de kinderen het huis uit zijn en Selma weer is gaan weken als verpleegkundige is er spanning in de relatie. Zij vindt dat Jos meer moet doen, maar als hij dan met de stofzuiger het huis door is geweest ziet Selma precies wat er niet gedaan is en verteld dat ook. In het traject hebben we eerst een sessie met beide individueel gedaan en daarna nog 2 sessies met elkaar. Selma en Jos hebben afspraken gemaakt over hun onderlinge communicatie en zijn weer meer naar elkaar toegegroeid en genieten nu van het feit dat de kinderen het huis uit zijn.  Ze doen weer meer dingen samen en hebben vooral ook ruimte gecreëerd voor zichzelf, Selma is fanatiek gaan sporten en Jos heeft zijn oude hobby sleutelen aan auto’s weer opgepakt.

Waar zit Coaching Den Bosch?

Wij zijn gevestigd in een schuurwoning op het adres: De Houtwal 2e 5463 XJ in Veghel. Je vindt ons achter op het erf (parkeren kan in de berm).

Ben ter Horst

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus durf te kiezen!

Een leven lang groeien en ontwikkelen, daar geniet ik van. Deze theoretische- en ervaringsbagage in combinatie met wie ik ben, is mijn gereedschap; mensen in beweging brengen, regie terug geven als dat nodig is en dan samen vooruitgang creëren, dat is mijn passie.

Wilma ter Horst

Ieder mens heeft een bestemming en het "toeval" helpt mee om die te bereiken!

De combinatie van werken in de zorg als verpleegkundige, NLP, systemisch werk en mediumschap maken dat ik op een holistische wijze kijk naar de mens die ik ontmoet. Ik gun iedereen een ontmoeting met zichzelf en ga graag als metgezel mee op deze reis. Niet om koers te bepalen maar om je op koers brengen en te houden.

Back To Top