Wij hebben een holistische visie op het leven en hebben dus de overtuiging dat je lichaam en geest een geheel vormen. Van daaruit werken we met verschillende technieken om jou te coachen, daarbij gebruiken we veel NLP techniek.

In een paar zinnen is NLP een enorme set van technieken die – op gestructureerde wijze – inzicht geven in wat er in je lichaam plaats vindt. Vervolgens worden mogelijkheden geboden om ander gedrag te kiezen met een ander effect op jezelf en je omgeving.

Meer weten over NLP ? Click op NLP techniek.

Een andere richting is het systemisch coachen vooral gebaseerd op het werk van Bert Hellinger. We kijken hierbij niet alleen naar jou maar vooral naar jouw systemen, zoals je gezin, je werk, een vereniging waar je lid van bent, de vriendenkring etc. Als je niet de juiste plek hebt gehad – of nog hebt – in je familiesysteem heeft dat vaak ook effect op je plek en rol in ander systemen. De oorzaak hiervan kan in een coaching sessie worden achterhaald en vervolgens kan een eerste stap gezet worden om tot ‘heling” te komen. Dergelijke levensthema’s hebben vaak wat meer tijd nodig om uit te werken.

Meer weten over systemisch coachen? Click op systemisch coachen

Tarief

Voor particulieren is het tarief €150,- inclusief BTW per sessie van 1,5 uur.

Voor zakelijke klanten tarieven op aanvraag.

Deze behandelingen worden uitgevoerd door Ben en Wilma ter Horst, jij mag kiezen.