skip to Main Content

Wat verstaan wij onder life coaching?

Wij hebben een holistische visie op het leven en hebben dus de overtuiging dat je lichaam en geest een geheel vormen. Van daaruit werken we met verschillende technieken om jou te coachen. Daarbij gebruiken wij vooral ook veel NLP techniek.

NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren is een methode waarmee je inzicht te krijgt in jij de werkelijkheid waarneemt, hoe jij daar betekenis aan geeft en waar dit vandaan komt. Maar er is meer; NLP geeft je instrumenten om op een andere wijze te leren waarnemen, de betekenis van wat je waarneemt te beïnvloeden en de patronen te veranderen. NLP is dus een methode die inzicht geeft en verandering mogelijk maakt om vervolgens effectiever te communiceren.

Neuro
We nemen de wereld waar via onze vijf zintuigen: we zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Alle zintuiglijke informatie die binnenkomt wordt via ons zenuwstelsel verwerkt in onze hersenen. Daar wordt de informatie gezeefd, geordend, gecodeerd en vormt de overgebleven informatie een soort film die zich voortdurend in onze hersenen afspeelt.

Linguïstisch
Aan deze film geven wij betekenis en daarmee waarde. De betekenis die we geven aan de binnengekomen informatie uiten we via taal. Dit doen we verbaal, maar – nog veel meer – non-verbaal. Via onze taal, intonatie en lichaamstaal maken we duidelijk welke betekenis we aan onze waarneming geven. Wist je dat we slechts 7 % communiceren via woorden? De stem en je non- verbale communicatie zorgen voor de overige 93%.

Programmeren
Op het moment dat we betekenis hebben gegeven aan de film, wordt er meteen een programma geopend in onze hersenen dat ervoor zorgt dat we in een bepaalde gemoedstoestand / gevoel terechtkomen. Door dit gevoel worden weer andere programma’s geactiveerd die spieren in ons lichaam aansturen. Zo ontstaat lichaamstaal en ons zichtbare gedrag. Ons gedrag bestaat dus uit onbewuste, automatische programma’s en aangeleerde patronen. Ons gedrag ligt in het verlengde van de betekenis die we aan onze waarnemingen hebben gegeven. We gedragen ons overeenkomstig aan de gedachten en gevoelens die uit onze waarnemingen ontstaan zijn.

Het instituut waar wij zijn opgeleid, dus de bron: www.Vidarte.nl 

Meer weten over NLP? Klik op NLP techniek.

Een andere richting is het systemisch coachen vooral gebaseerd op het werk van Bert Hellinger. We kijken hierbij niet alleen naar jou maar vooral naar jouw systemen. We bekijken je gezin, je werk, een vereniging waar je lid van bent, je vriendenkring etc. Als je niet de juiste plek hebt gehad (of nog niet hebt) in je familiesysteem heeft dat vaak ook effect op je plek en rol in ander systemen. De oorzaak hiervan kan in een coaching sessie worden onderzocht en vervolgens kan er een eerste stap gezet worden om tot “heling” te komen. Dergelijke levensthema’s hebben vaak meer tijd nodig om uit te werken.

Meer weten over systemisch coachen? Klik op systemisch coachen

Tarief

Voor particulieren is het tarief 150 euro voor een sessie van ongeveer 1,5 uur .

Voor zakelijke klanten zijn de tarieven op aanvraag.

Deze behandelingen worden uitgevoerd door Ben en Wilma ter Horst of Tim de keuze is aan jou.

Back To Top