skip to Main Content

Wat kan Familie opstellingen Brabant voor jou kan doen?

Als mens ben je altijd onderdeel van een familiesysteem of je nu wilt of niet.

Iedereen hoort erbij ook al zijn familieleden overleden en/of buitengesloten. Iedereen heeft immers een biologische vader en moeder.

In zo’n systeem beïnvloeden mensen elkaar. Het gebonden zijn aan jouw familiesysteem brengt veel richting aan de ervaringen in je leven. Soms is dat prettig, maar vaak zit je ook gevangen in patronen waaruit je graag wil ontsnappen.

De oorzaken  kunnen zeer divers zijn, vaak ben je onbewust loyaal aan iets of iemand in het systeem, soms gaat dit zelfs generaties terug, dan spreken we van een verstrikking.

Een verstrikking laat zich vaak zien doordat bepaalde problemen zich herhalen en er vervolgens stress of spanning ontstaat en uiteindelijk gezondheidsproblemen. In dergelijke situaties is een familie opstelling een mooi instrument om dat inzichtelijk te maken en te veranderen.

In het werken met familie opstellingen maken we die onbewuste patronen / verstrikkingen zichtbaar. We onderzoeken de onderlinge verhoudingen en bieden ruimte aan helende bewegingen. Nadat deze in de opstelling hebben plaatsgevonden kan het systeem weer ademen.

Het werken met opstellingen is een krachtige methode om het verband tussen verschillende gebeurtenissen, patronen en relaties zichtbaar te maken en een begin te maken dit te veranderen. Onze deelnemers ervaren vaak veel bewustwording en letterlijke opluchting na een opstelling. Vaak is daarbij één opstelling al voldoende om de beweging  te creëren.

Een praktijkvoorbeeld van Familie opstellingen Brabant

Laura komt steeds terecht in banen die verdwijnen in fusies of haar functie wordt wegbezuinigd en kan maar niet haar plek vinden. In de opstelling wordt zichtbaar dat Laura altijd heeft moeten zorgen voor haar broertjes en zusjes. Ook haar natuurlijke plek in de opstelling voelde niet fijn. Pas nadat zij de verantwoordelijkheid voor het gezin weer terug had gegeven en kon buigen voor haar vader en moeder kon ze weer kind worden en haar plaats innemen.

Waar zit Familie opstellingen Brabant?

Wij zijn gevestigd in een schuurwoning op het adres: De Houtwal 2E  5463 XJ in Veghel. Je vindt ons achter op het erf (parkeren kan in de berm).

Meer lezen over familieopstellingen of weten over ons?

Als je meer wil lezen over het fenomeen familieopstellingen kijk dan hier.
Wil eerst meer weten over wie wij zijn kijk dan hier.

Werkwijze

Elke begeleider familieopstellingen ontwikkeld in de loop van de tijd zijn of haar eigen vorm. In onze werkwijze en visie laten we zoveel mogelijk over aan het systeem en is er volop ruimte voor de inbreng van representant. Als begeleiders “voelen we in” en gebruiken vooral, wat je ook zou kunnen noemen onze intuïtie. In een opstelling is er daarbij natuurlijk geen enkele verplichting om iets te doen of te laten het is juist een vorm waarin je mag voelen wat de opstelling met jou doet en hoe jij je daartoe wil verhouden.

Tarief Vraagsteller

€75,- inclusief BTW per sessie. Deze worden begeleid door Ben en/of Wilma ter Horst, jij mag kiezen.

Tarief (representant/ belangstellende)

€15,- inclusief BTW per sessie.

Ons aanbod

Wij bieden in onze praktijk verschillende mogelijkheden aan om te groeien in bewustzijn en proberen samen antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik eigenlijk; waarom kom ik steeds dezelfde thema’s tegen; wat is mijn taak hier en hoe wil ik mijn leven vorm geven? Wij bieden verschillende oplossingen voor coaching, hypnose en spiritualiteit, door middel van verschillende cursussen, persoonlijke trainingen en groepstrainingen.

Ben ter Horst

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus durf te kiezen!

Een leven lang groeien en ontwikkelen, daar geniet ik van. Deze theoretische- en ervaringsbagage in combinatie met wie ik ben, is mijn gereedschap; mensen in beweging brengen, regie terug geven als dat nodig is en dan samen vooruitgang creëren, dat is mijn passie.

Wilma ter Horst

Ieder mens heeft een bestemming en het "toeval" helpt mee om die te bereiken!

De combinatie van werken in de zorg als verpleegkundige, NLP, systemisch werk en mediumschap maken dat ik op een holistische wijze kijk naar de mens die ik ontmoet. Ik gun iedereen een ontmoeting met zichzelf en ga graag als metgezel mee op deze reis. Niet om koers te bepalen maar om je op koers brengen en te houden.

Back To Top