skip to Main Content

Wat kan Familie opstellingen Brabant voor jou kan doen?

Als mens ben je altijd onderdeel van een familiesysteem, iedereen heeft immers een biologische vader en moeder. In zo’n systeem beïnvloeden mensen elkaar. Het gebonden zijn aan jouw familiesysteem brengt veel goeds, maar soms zorgt het er ook voor dat je niet geheel kunt zijn wie je bent als individu. Je eigen leven lijkt dan ondergeschikt aan iets groters dat je niet lijkt te kunnen pakken of veranderen.

Wanneer de dynamiek in jouw systeem het lastig maakt om je eigen leven te leiden en los te komen, ben je misschien onbewust loyaal aan iets of iemand en spreken we van een verstrikking.

Een verstrikking uit zich bijvoorbeeld in het steeds tegen bepaalde problemen oplopen, in stress of spanning, gezondheidsproblemen. Of in het gevoel dat er meer in je zit, privé of in je werk, maar dat er maar niet uit komt. Op dat moment is een familieopstelling een mooi instrument om dat te veranderen.

In het werken met familie opstellingen maken we die verstrikkingen zichtbaar en ook echt voelbaar. We onderzoeken de onderlinge verhoudingen en nodigen mensen uit andere posities in te nemen. Zo kan loyaliteit die tot voor kort het probleem in stand hield, gestuurd worden dat hij het probleem oplost. Zo ontstaat er een nieuw evenwicht. Een evenwicht dat recht doet aan het geheel én aan wie jij bent als individu. Zodat jij gezonder en weer vrijer kunt functioneren.

Het werken met opstellingen is een krachtige en diepgaande methode om het verband tussen gebeurtenissen, relaties en psychische problemen zichtbaar te maken en te veranderen. Deelnemers ervaren vaak een diepe tevredenheid na een opstelling. Vaak is één opstelling al voldoende om de beweging te creëren.

Een praktijkvoorbeeld van Familie opstellingen Brabant

Laura komt steeds terecht in banen die verdwijnen in fusies of haar functie wordt wegbezuinigd en kan maar niet zijn plek vinden. In de opstelling wordt zichtbaar dat Laura altijd had moeten zorgen voor haar broertjes en zusjes. Ook haar natuurlijke plek in de opstelling voelde niet fijn. Pas nadat zij de verantwoordelijkheid voor het gezin weer terug had gegeven en kon buigen voor haar vader en moeder kon ze weer kind worden en haar plaats innemen.

Waar zit Familie opstellingen Brabant?

Wij zijn gevestigd in een schuurwoning op het adres: De Houtwal 2e 5463 XJ in Veghel. Je vindt ons achter op het erf (parkeren kan in de berm).

Ons aanbod

Wij bieden in onze praktijk verschillende mogelijkheden aan om te groeien in bewustzijn en proberen samen antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik eigenlijk; waarom kom ik steeds dezelfde thema’s tegen; wat is mijn taak hier en hoe wil ik mijn leven vorm geven? Wij bieden verschillende oplossingen voor coaching, hypnose en spiritualiteit, door middel van verschillende cursussen, persoonlijke trainingen en groepstrainingen.

Ben ter Horst

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus durf te kiezen!

Een leven lang groeien en ontwikkelen, daar geniet ik van. Deze theoretische- en ervaringsbagage in combinatie met wie ik ben, is mijn gereedschap; mensen in beweging brengen, regie terug geven als dat nodig is en dan samen vooruitgang creëren, dat is mijn passie.

Wilma ter Horst

Ieder mens heeft een bestemming en het “toeval” helpt mee om die te bereiken!

De combinatie van werken in de zorg als verpleegkundige, NLP, systemisch werk en mediumschap maken dat ik op een holistische wijze kijk naar de mens die ik ontmoet. Ik gun iedereen een ontmoeting met zichzelf en ga graag als metgezel mee op deze reis. Niet om koers te bepalen maar om je op koers brengen en te houden.

Back To Top