skip to Main Content

Een bijzondere vorm van systemisch werk zijn individuele / tafelopstellingen

Deze geeft ons de mogelijkheid om systemisch werk te doen zonder dat we (levende) representanten nodig hebben. Door houten poppen, stoelen of andere attributen heel aandachtig en met intentie neer te zetten, geeft het de mogelijkheid om een probleem/thema uit het hoofd, in de ruimte te plaatsen.

Zo kan van een afstandje naar het geheel gekeken worden, en loop je minder het gevaar dat je hoofd zich vereenzelvigt met het probleem. Vervolgens gaan we samen reflecteren over wat we zien en wat jij daarbij ervaart. Als de elementen eenmaal staan, kun je het vraagstuk of probleem als buitenstaander bekijken en ervaren.

Het is nu van belang dat we met een open houding waar-nemen. We noemen dat wel een houding vanuit het ‘lege midden’. Deze is gebaseerd op een besef van een groter geheel waarin een orde is die aan iedereen recht doet en waarin de goede energie voor ieder element in het betreffende systeem weer kan gaan stromen.

Je kunt dan ook met meer afstand (helikopterview) reflecteren op de dynamiek van het totaalbeeld. Soms dienen zich in die reflectie en/of in de dialoog met ons als coach wenselijke verplaatsingen aan van een of meer elementen. Deze kunnen bijvoorbeeld leiden tot meer ademruimte, nieuw perspectief en meer vertrouwen. Door het verschuiven van slechts een element ontstaat een totaalbeeld met soms een geheel nieuwe betekenis.

Afspraak maken

Een voorbeeld van een casus is die van Anita (niet haar echte naam gescheiden en heeft drie kinderen variërend in de leeftijd van 15 – 19 jaar.  Zij baalt van haar ex, die zijn afspraken niet nakomt en daarnaast wil zij de kinderen behoeden voor de pijn van de scheiding. Bij het opstellen van deelnemers in het veld blijkt al snel dat Anita zichzelf tussen de ex en de kinderen plaatst. Zo kan zij goed in de gaten houden of het goed gaat met de kids en kan zij bemiddelen tussen vader en de kinderen. Op deze plek voelt zij letterlijk de druk van beide kanten en dit is voor haar benauwend. Daarnaast hoort ze van de anderen dat zij het niet goed heeft geregeld….terwijl zij zo haar best heeft gedaan.

Ik nodig Anita uit om eens om de tafel te lopen en de opstelling van verschillende kanten te bekijken, kijk je als het ware van een afstand naar de situatie, dit geeft nieuwe in-zichten. Het valt op dat de kinderen geen contact hebben met vader omdat Anita er steeds tussen staat. Ik vraag haar om eens uit te proberen hoe het voelt als zij haar “poppetje” een andere plek geeft, zichzelf er tussenuit haalt.

Dit is wat onwennig want zij heeft zich altijd op die plek gezet. Uiteindelijk plaatst zij haar poppetje achter haar kinderen gericht op hun en kan zij ook haar ex zien. Dit geeft een gevoel van ruimte voor haarzelf maar ook voor haar kinderen. Daarnaast ziet zij dat de kinderen nu de ruimte hebben om eigen keuzes te maken en zich in de rug gesteund voelen door moeder en gezien worden door hun vader.

Het systemisch werk is – in welke vorm dan ook – krachtig en biedt inzichten die ervoor kunnen zorgen dat jij weer een volgende stap kunt maken naar de beste versie van jezelf!

Tarief

Het tarief bedraagt €150,- per sessie van ongeveer 1,5 uur. We starten met een intake waarin de vraag of het probleem wordt verheldert, vervolgens laten we de opstelling ontstaan. Hierin wordt je uitgebreid gecoacht en krijg je handvatten aangereikt op de vraag; en nu? Hierin verschilt de individuele opstelling met de klassieke opstelling met representanten. In deze laatste vorm bespreken we juist niet na en laten het systeem het werk doen. De sessie wordt begeleid door Ben of Wilma ter Horst, jij mag kiezen.

 

Back To Top