Energetisch werk is werken met energie net als Reiki of Quantum Touch. Voor mij is het verschil dat bij Reiki of Quantum Touch we alleen kosmische energie toedienen die zijn eigen weg zoekt in jouw lichaam en dat kan prima werken.

In een energetische massage ga ik zelf invoelen wat er nodig is en werk ik met de energie in het aura en in de chakrapunten. En energie is dan een ruim begrip, alles is namelijk energie en zo is alles met elkaar verbonden.

Wij zijn allemaal met elkaar en alles om ons heen verbonden. Dit betekent dat wij invloed hebben op onze omgeving met onze gedachten, overtuigingen, emoties, houding, gedrag, liefde maar ook onze angst en haat. Van hieruit trekken wij ervaringen naar ons toe en deze hebben weer effect op onze beleving en de keuzes die wij maken.

Er is een wederzijdse wisselwerking tussen jou en je omgeving. Dus wat zijn jouw gedachten en gevoelens precies? En waar komen ze vandaan? Zijn ze van jou zelf of heb je ze misschien ongemerkt ergens opgepikt van een ander? Dit kunnen emoties, gedachten, overtuigingen, oordelen en veroordelingen zijn. Zo kan onze levensenergie ook weglekken door gaten of scheuren die zich in ons energieveld bevinden. Dit alles heeft invloed op hoe wij ons zelf voelen en hoe wij handelen.

Afspraak maken

Iedere cel van ons lichaam heeft een eigen geheugen. Dit betekent, dat onverwerkte ervaringen of niet geheelde stukken vanuit kindertijd of vorige levens als herinnering liggen opgeslagen in onze lichaamscellen en energieveld. We herhalen vaak oude patronen van pijn, angst en onmacht waardoor wij verzuimen om de verbinding met onze eigen grootheid aan te gaan. Een energetische schoonmaak van je energieveld geeft weer helderheid, verbinding met de aarde en centreert jou in je eigen energie.

Als wij ons niet veilig voelen om ons zelf te zijn of iets traumatisch hebben ervaren, dan reageert ons energiesysteem en gaan wij ons zelf beschermen. Zo met onze overlevingsmechanismen. Die hebben echter vaak ook negatieve bijeffecten en maken dat we ons achter een masker verschuilen.

Wij gaan overleven. In de wisselwerking met de omgeving, krijgen wij dezelfde lading juist extra terug en trekken wij situaties aan die ons probleem of gevoel bevestigen. Deze invloeden van buitenaf doen daar dus nog een schepje bovenop net zo lang totdat we bereid zijn ons probleem “aan te kijken”.

Van daaruit kan de oorzaak worden losgelaten, geheeld of getransformeerd, Deze behandeling is een combinatie van technieken en bevat onderdelen van een familieopstelling, reiki en systemisch coachen.

Tarief

Het tarief bedraagt €85,- inclusief BTW per sessie van 1 uur.

De behandeling wordt uitgevoerd door Wilma ter Horst