skip to Main Content

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen en dus wordt het woord in vele betekenissen gebruikt.

Spiritualiteit

Wij gebruiken het op deze website als rubriek vaar die onderwerpen die vaak ongrijpbaar zijn. Onze visie daarbij is dat de absolute waarheid niet bestaat. Om die reden zijn wij ook niet religie geboden, er is geen “beste weg” er is alleen maar jouw weg.

Een ander element in die spiritualiteit is dat wij de overtuigen hebben dat we allemaal energie zijn en een geheel vormen met ons lichaam (een cybernetische eenheid). Dus een aantal vormen van behandelingen werken dus met trilling, energie of het water in je lichaam.

Back To Top