skip to Main Content

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een bewezen en effectieve therapievorm met vaak snelle resultaten. Deze therapievorm stelt iemand in staat een onverwerkte emotionele ervaring met terugwerkende kracht alsnog te verwerken.

Waarom EMDR?

Na een groot verlies of een schokkende gebeurtenis volgt een tijd van rouw, verwerking en herstel. Om vele redenen kan dit verwerkingsproces belemmerd worden. Hierdoor blijft de gebeurtenis een onverwerkte emotionele ervaring die zich regelmatig opdringt in het dagelijks bewustzijn of slaap. We spreken dan van een trauma en het vormt vaak een belemmering tot een gezond en gelukkig leven.

Inzetbaarheid van EMDR

EMDR is bijzonder effectief wanneer er een concrete traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan een verkeersongeluk, seksueel misbruik, verlies, pestgedrag of ander vormen van geweld. Maar ook bij uitstel- en vermijdingsgedrag, algehele gespannenheid, somberheid en andere belemmerde emoties.

Intake

EMDR is veilige therapievorm en we gaan zorgvuldig te werk. Daarom willen wij zicht krijgen op jouw draagkracht en sociaal netwerk. Er kunnen immers veel gevoelens loskomen en het is belangrijk dat je daarvoor een vangnet hebt. Om die reden vindt er altijd eerst een intake plaats voordat we EMDR inzetten. In ons centrum hebben we namelijk vele technieken om antwoord te geven op je hulpvraag. In het gesprek onderzoeken we samen of EMDR de meeste adequate behandeling is. Indien ja, starten we met het in kaart brengen van de vraag en de patronen en volgt er later een eerste EMDR-sessie. Indien nee, kijken we samen naar andere mogelijkheden. In alle gevallen ben je een stap dichter bij de oplossing. Naast de klassieke manier mer de vingers werken we tegenwoordig ook met een lamp, geluid en trillingen.

Hoeveel sessie zijn er nodig?

Dit is afhankelijk van de complexiteit. Bij een enkelvoudig trauma is soms zelfs een intake en één EMDR-sessie al voldoende. Het natuurlijke verwerkingsproces is dan opnieuw opgestart en werkt vanzelf door. Bij complexere of meervoudige trauma’s zijn vaak meerdere sessies nodig. In dit geval bestaat het trauma uit één herinneringsnetwerk dat is opgebouwd uit meerdere gebeurtenissen. Toch merken de meeste mensen na de eerste sessie al fundamentele verschillen. De lading, verdriet en pijn wordt minder. Vermijding en uitstelgedrag worden doorbroken.

Na de intake bespreken we het behandelplan en heb je een helder plan van aanpak voor jouw vraag. Na elke sessie hebben we even contact en kun je steeds beslissen of je een volgende stap wil zetten, zo heb jij de regie op jouw proces.

Afspraak maken

 

Tarief intakegesprek

€75,- voor ongeveer een uur.  Deze behandelingen worden gegeven door Ben ter Horst of Tim Brinkman.

Tarief EMDR sessie

€150,- voor ongeveer 1,5 uur. Deze behandelingen worden gegeven door Ben ter Horst of Tim Brinkman.

 

Back To Top