skip to Main Content

Waar staan de letters EMDR voor?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een bewezen en zeer effectieve therapievorm met vaak snelle resultaten. Deze therapievorm stelt jou in staat om onverwerkte emotionele ervaringen, dus trauma met terugwerkende kracht alsnog te verwerken.

Wat is trauma dan eigenlijk ?

Je hoeft geen vliegramp of oorlog te hebben meegemaakt om in aanraking te komen met trauma. Trauma overkomt ons. Volgens het UMC-Utrecht heeft ongeveer 1 op de 6  van de Nederlanders een traumatische gebeurtenis meegemaakt in zijn of haar leven (UMC, 2020). De heftigheid van de gebeurtenis is meestal niet het probleem.

Trauma ontstaat vooral wanneer we op zulke momenten niet adequaat kunnen reageren (vechten, vluchten of zelf bevriezen), onvoldoende emotionele opvang hebben, of als we geen betekenis aan de gebeurtenis kunnen geven (zoals vaak bij jonge kinderen).

Inzetbaarheid van EMDR

EMDR is bijzonder effectief wanneer er een concrete traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan een verkeersongeluk, seksueel misbruik, verlies, pestgedrag of ander vormen van geweld

Vaak wordt trauma op dat moment niet als zodanig ervaren maar laat het wel sporen na. In het lichaam en in het hoofd. Burn-out, chronische ziekte of depressies, zijn slechts enkele voorbeelden van deze sporen. Vaak worden dan de symptomen bestreden maar blijft de oorzaak zitten. Dit resulteert veelal in aanpassing maar geen werkelijke genezing. En nog erger: het komt later terug in een andere uiting. Typische kenmerken zijn:

 • Prikkelbaarheid
 • Schuldgevoelens of laag zelfbeeld
 • Negatieve gedachten
 • Herbeleving overdag of tijdens slaap
 • Vermijding van mensen of plekken
 • Afgestompte gevoelens (emotionele afvlakking)

Bij ons komen veel mensen die al weken, maanden of zelfs jaren psychotherapie volgen. Echter, trauma wordt vaak niet opgelost door er alleen maar over te praten. Trauma bevindt zich namelijk niet op cognitief (denk) niveau. Vaak weten mensen wel dat ze zich niet schuldig hoeven voelen, of dat ze veilig of oké zijn. Toch zegt het lichaam of emoties iets anders. Kortom: trauma bevindt zich in het onderbewuste en uit zich in het fysieke lichaam. Dit zijn de poorten naar het trauma en dus ook de weg naar herstel.

Wie is je gesprekspartner ?

Ben ter Horst

Tim Brinkman

Tim Brinkman

Enkele voorbeelden uit onze praktijk

We behandelen mensen regelmatig met EMDR en vaak met groot succes. Echter in sommige gevallen blijkt EMDR niet de juiste weg en kiezen we alsnog voor een ander route naar mogelijk herstel, binnen of  buiten onze praktijk.

Voorbeelden van onze ervaringen:

 • Trauma na het overlijden van een partner naast haar in een auto-ongeluk,
 • Ernstig pesten op school
 • Eenmalig grensoverschrijdend gedrag van een leidinggevende wat nog dagelijks belemmerd werkte in normaal reageren op feedback.
 • De ontmoeting – jaren geleden – met een (beste wel grote) spin die angst opwekt voor alles wat klein is en beweegt.
 • Niet meer auto durven rijden, tijdens de EMDR-sessie bleek “controle” het thema en gingen we terug naar een traumatische relatie breuk waarin hij volledig de controle over zich zelf verloor.

Zo zijn er honderden opmerkelijke casussen te geven wat we in onze dagelijkse praktijk tegen komen. We onderscheiden ons niet alleen door een holistische kijk op het trauma, maar ook door korte wachttijden en het feit dat er geen doorverwijzing noodzakelijk is. En toch vaak (deels) vergoeding door zorgverzekeraars onder alternatieve zorg.

Een intake zorgt voor veiligheid

EMDR is veilige therapievorm én we gaan zorgvuldig te werk. Daarom willen wij zicht krijgen op jouw draagkracht en sociaal netwerk. Er kunnen immers veel gevoelens loskomen en het is belangrijk dat je daarvoor een vangnet hebt. Om die reden vindt er altijd eerst een intake plaats voordat we EMDR inzetten.

We namelijk vele technieken om antwoord te geven op je hulpvraag. In het gesprek onderzoeken we samen of EMDR de meeste adequate behandeling is. Indien ja, starten we met het in kaart brengen van de vraag en de patronen en volgt er later een eerste EMDR-sessie.

Indien nee, kijken we samen naar andere mogelijkheden. In alle gevallen ben je een stap dichter bij de oplossing. Naast de klassieke manier mer de vingers werken we tegenwoordig ook met een lamp, geluid en trillingen.

Hoeveel sessie zijn er nodig?

Dit is afhankelijk van de complexiteit. Bij een enkelvoudig trauma is soms zelfs een intake en één EMDR-sessie al voldoende. Het natuurlijke verwerkingsproces is dan opnieuw opgestart en werkt vanzelf door. Bij complexere of meervoudige trauma’s zijn vaak meerdere sessies nodig. In dit geval bestaat het trauma uit één herinneringsnetwerk dat is opgebouwd uit meerdere gebeurtenissen. Toch merken de meeste mensen na de eerste sessie al fundamentele verschillen. De lading, verdriet en pijn wordt minder. Vermijding en uitstelgedrag worden doorbroken.

Na de intake bespreken we het behandelplan en heb je een helder plan van aanpak voor jouw vraag. Na elke sessie hebben we even contact en kun je steeds beslissen of je een volgende stap wil zetten, zo heb jij de regie op jouw proces.

Afspraak maken

Tarief intakegesprek

Het tarief  is €75,- voor ongeveer een uur.  Deze intake wordt verzorgd door Ben ter Horst of Tim Brinkman.

Tarief EMDR sessie

Het tarief is €150,- voor ongeveer 1,5 uur. Deze behandelingen worden gegeven door Ben ter Horst of Tim Brinkman.

 

Back To Top