skip to Main Content

Waar staat EMDR voor?

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Letterlijk vertaald betekent het: “door oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken en ontladen van de emotionele reacties “.

Hoe werkt EMDR in hypnose dan precies?

Eerst wordt je met een snelle methode in en hypnotische trance gebracht en dan ga ik je vragen terug te denken aan de situatie die verband houdt met de reden waarom je de sessie wil doen. Soms weet je dat helemaal niet, in dat geval laten we ons leiden door jouw onderbewustzijn.

In beide gevallen vraag ik je het gevoel zo sterk mogelijk op te roepen en een (school) cijfer te geven daarna wordt je gevraagd mijn hand te volgen en worden snelle oogbewegingen gemaakt.

Door dit een aantal keren te herhalen zal in veel gevallen de emotionele lading verdwijnen. Bij de eerste vraag kan het gevoel vaak tot een 9 of 10 gebracht ( op een schaal van 1 tot 10), bij de laatste keer soms een 1 of 2 maar veel vaker echt 0 als in weg !

Afspraak maken

Werkt EMDR dan echt?

We hebben veel voorbeelden van succesvolle traumaverwerking maar ook iets “eenvoudigs” als enorme hoogtevrees is met behulp van een EMDR-sessie in slechts 30 seconden verholpen. Cliënte – en eerlijk gezegd ik ook – zijn regelmatig enorm verbaasd dat ze het gevoel van enkele minuten daarvoor gewoon niet meer kunnen oproepen.

Wat is dan het voordeel van EMDR in hypnose?

Het bijzondere aan mijn vorm van behandelen is dat ik het combineer met een lichte hypnotische trance. Hierdoor is het mogelijk om terug te gaan in de tijd en zelfs herinneringen op te halen waarvan je het bestaan niet eens meer wist.  Zeer regelmatig ontdekken cliënten dat de oorsprong van hun problemen op veel jongere leeftijd zijn ontstaan en dat de bewuste traumatische ervaring van later als het ware een vervolg was op dat eerste trauma. Door dat eerste trauma opnieuw te verwerken worden ook alle latere trauma’s die daar verband mee houden geneutraliseerd.

Voor wie is EMDR geschikt ?

In de veel gevallen kiezen mensen voor EMDR als er een concrete traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Denk hierbij aan een verkeersongeluk, seksueel misbruik of ander geweld. In onze praktijk krijg ik daarnaast vaak mensen die het idee hebben dat er iets is gebeurd in het verleden maar daar niet meer hun vinger op kunnen leggen. De methodiek van regressie in een lichte hypnotische trance zoals je boven omschreven biedt daarbij uitkomst.

Op deze manier kunnen chronische problemen waarvan de oorzaak onbekend was, soms toch worden opgelost. Het is de moeite van een onderzoek vaak meer dan waard. We hebben al veel bijzondere sessie’s mogen ervaren. Jarenlange chronische pijn, faal- of verlatingsangst, maar ook fobieën of het gevoel; er nooit toe te doen.

Is EMDR niet gevaarlijk?

Deze behandeling is absoluut niet gevaarlijk zolang jij je veilig voelt bij mij als therapeut. Op elk moment in de behandeling kun jij besluiten te stoppen zonder blijvende schade. Het is wel mogelijk dat je de eerste dagen na de behandeling wat meer beelden terugkrijgt of heftiger droomt en dat is goed nieuws. Wat er gebeurt is dat jouw brein verder gaat in het opnieuw verwerken van zaken die verband hebben gehouden met jou trauma. Het is dus een volstrekt natuurlijk proces en zelfs de belangrijkste functie van onze dromen.

Wanneer is EMDR in hypnose zinvol?

Deze effectieve hypnose techniek kan ingezet kan worden in heel veel situatie’s bij Post Traumatisch Stress Syndroom, rouwverwerking, blokkades, verslavingen, pijnbestrijding, angsten en fobieën of het verminderen, dan wel verwijderen van oncomfortabele gevoelens of herinneringen.

Maak gewoon een afspraak en ervaar zelf de kracht van EMDR.

Tarief uitgebreide sessie

€150,- en maximaal 1,5 uur. Deze behandelingen worden gegeven door Ben ter Horst.

Back To Top