skip to Main Content

Wat gebeurt er tijdens een familieopstelling?

Met familieopstellingen helpen wij – als begeleider familieopstellingen –  jou om de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen en zo mogelijk weg te nemen. Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen of waarin je wilt groeien. Het bijzondere aan opstellingen is, dat we werken met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld, dat we zichtbaar maken met behulp van opgestelde mensen of dingen.

Tijdens de zondagen  is iedereen met een positieve intentie welkom en vooraf zal worden gevraagd of je ook bereid bent als representant opgesteld te worden. Dit is altijd vrijwillig en er hoeft dus niets. Tijdens een sessie is een inbrenger of vraagsteller aanwezig; hij of zij die een vraag of thema wil behandelen. De groep bestaat verder uit representanten en één van ons als begeleider familieopstellingen.

 

Het bijzondere is echter dat jij als representant niet “zomaar” gevraagd wordt om voor iemand anders te gaan staan. Je gaat op die plek gevoelens en soms zelfs emoties ervaren die van een ander zijn en tegelijkertijd op een bepaalde laag ook jouw eigen levensthema’s aanspreken. Dit bijzonder fenomeen is bijna niet uit te leggen en beter gewoon eens te ervaren. Laat je verrassen door het veld (wij zeggen: het wetende veld) waar de mensheid al eeuwen gebruik van maakt.

Afspraak maken

Ontstaan van familiesystemen

We leven allemaal in menselijke systemen zoals ons gezin, ons werk, de vereniging waar we lid van zijn, de school en opleidingen die we volgen, onze vriendenkring, etc. De regels en ook onbewuste wetten in dergelijke systemen zijn vaak ingewikkeld. Het wordt steeds duidelijker dat veel organisatorische en persoonlijke problemen een systemische oorzaak hebben. Wij worden grootgebracht in systemen en krijgen daarin een plek toegewezen of nemen die in. De dynamiek maakt het mogelijk op een diep en onbewust niveau te werken, liefdevol en met respect voor alle leden in het systeem. Een verstrikking is een verwikkeling in een systeem dat belemmerend werkt. Het zichtbaar maken van een verstrikking geeft de mogelijkheid hierin verandering te brengen. De plek in het systeem is essentieel. Leden van een systeem hebben een plek, deze plek is echter niet altijd de juiste. Het vinden en innemen van de eigen juiste plek wijzigt oude remmende patronen, maakt het mogelijk verstrikkingen op te heffen en stelt je  in staat jouw plek in het leven te nemen. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen (gezin van herkomst) waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen. Deze (beperkende) patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen binnen nieuwe systemen, bijvoorbeeld je relatie of je werk. Met familieopstellingen kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken. Via een opstelling van het familiesysteem komt naar voren op welke manier iemand onbewust aan zijn familiesysteem en aan anderen met wie hij zijn lot deelt, is gebonden. Bert Hellinger ontdekte dat in systemen drie basisprincipes werkzaam zijn. Deze drie basisprincipes zijn:

  • Binding: iedereen heeft recht op een plek in het systeem
  • Orde: alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
  • Balans: geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn

De rode draad in het familiesysteem vormt de binding met het systeem van herkomst. De binding is de band met de ouders, grootouders en nog veel verder terug. Als, door welke omstandigheden dan ook, één van de basisprincipes binnen het familiesysteem of in de context van werk verstoord raakt, ontstaan dynamieken. Vanuit deze dynamieken wordt een nieuw evenwicht binnen het systeem nagestreefd waardoor de huidige situatie blijft bestaan. Voorbeelden van dynamieken zijn:

  • Ik doe het voor jou
  • Iets dragen voor de ander
  • Iemand beschermen
  • Jezelf boven de ander stellen
  • Iemand volgen die binnen het systeem is buitengesloten of niet erkend

Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen waarmee we in het dagelijkse leven worden geconfronteerd. Dit kan zich op verschillende manieren uiten in: angsten, onzekerheid, overdreven gedrag, relatieproblemen of onduidelijke lichamelijke klachten. Deze symptomen kom je misschien wel dagelijks tegen in verschillende contexten als relatie, sport, werk, vrienden, gezin, etc. Vanuit de symptomen komen met behulp van een opstelling de onderliggende dynamieken aan het licht. Door het beeld dat een opstelling zichtbaar maakt en de energetische werking binnen dat veld kan het systeem ontspannen. Komt het systeem weer in overeenstemming met de basisprincipes (wetten) dan gaat de energie weer stromen en kan men de gewenste verandering doorvoeren.

Werkwijze

Elke begeleider familieopstellingen ontwikkeld in de loop van de tijd zijn of haar eigen vorm. In onze werkwijze en visie laten we zoveel mogelijk over aan het systeem en is er volop ruimte voor de inbreng van representant. Als begeleiders “voelen we in” en gebruiken vooral, wat je ook zou kunnen noemen onze intuïtie. In een opstelling is er daarbij natuurlijk geen enkele verplichting om iets te doen of te laten het is juist een vorm waarin je mag voelen wat de opstelling met jou doet en hoe jij je daartoe wil verhouden. De opstellingen worden begeleid door Ben en Wilma ter Horst, jij mag kiezen.

Tarieven

Voor een vraagsteller €95,- per sessie

Voor een representant/belangstellende €25,- per sessie.

Voor de data click hieronder

https://holistischcentrum-brabant.nl/agenda-2/

 

Back To Top