skip to Main Content

Wat Coaching Tilburg voor jou kan doen?

In onze praktijk in Veghel werken we met een holistische visie, dus kijken en vooral luisteren we naar jou en jouw lichaam. Waarbij het coachen dus een van de mogelijkheden is. Wij zijn geschoold in het gebruik van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). Bij NLP gaat over het herkennen ‘hoe’ jij de dingen doet die je doet en vooral hoe je (indien gewenst) je jouw communicatie en gedrag kunt veranderen.

Hoe reageer jij op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever kunnen doen? Als je dat weet krijg je dus meer keuzevrijheid en dus regie op je eigen leven. De term Neuro Linguïstisch Programmeren, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop reageren in communicatie en gedrag.

Neuro verwijst hierbij naar de interactie tussen de zintuiglijke waarnemingen en ons centrale zenuwstelsel en onze hersenen.

Linguïstisch verwijst naar de taal en non-verbale communicatiesystemen die wij gebruiken om onze gedachten en onze eigen werkelijkheid betekenis te geven.

Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen vastgelegd in programma’s die we kunnen veranderen.

We nemen hierin allemaal dezelfde wereld waar via onze zintuigen. En maken hiervan via een intern proces ons eigen wereldbeeld. Op basis hiervan ontstaat onze communicatie en ons gedrag. De vraag is waarom toch iedereen anders reageert op de buitenwereld? Dat komt omdat de er geen echte objectieve informatie bestaat, die wordt gecreëerd door onze hersenen.

Op basis van onze waarneming en de filtering van de informatie, vormen we ons gedrag. Deze gedachtepatronen zijn opgebouwd uit allerlei beelden, geluiden, gevoelens onze – vaak kritische – interne dialoog. We filteren alle binnenkomende informatie onbewust door bijvoorbeeld veel dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Deze gefilterde gedachten en stemmingen sturen ons gedrag.

In coaching word je je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en feitelijk gedrag, zodat je, waar nodig, blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken en tot betere relaties of resultaten zult komen.

Ons aanbod

Wij bieden in onze praktijk verschillende mogelijkheden aan om te groeien in bewustzijn en proberen samen antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik eigenlijk; waarom kom ik steeds dezelfde thema’s tegen; wat is mijn taak hier en hoe wil ik mijn leven vorm geven? Wij bieden verschillende oplossingen voor coaching, hypnose en spiritualiteit, door middel van verschillende cursussen, persoonlijke trainingen en groepstrainingen.

Een praktijkvoorbeeld van Coaching Tilburg

Een tijd geleden maakte Abdul een afspraak omdat hij last had van de veranderende maatschappij om hem heen. Zelf woont hij al lang in Nederland maar komt oorspronkelijk uit Marokko. Op zijn werk als financieel adviseur bij een grote bank zat hij prima in zijn vel en ook thuis in het gezin was er balans. Maar in zijn omgeving en vooral op straat werd hij steeds vaker (negatief) aangesproken op zijn allochtone afkomst en ging hij de discussie aan meestal zonder enig succes. In de coaching sessies hebben gewerkt met de verschillende stijlen van reageren. Die zijn afhankelijk van de situatie, maar een vraag stellen, zoeken naar de reden van de opmerkingen, in gesprek gaan bleken te werken en bij agressiviteit was de-escaleren vaak de beste remedie. Nu heeft Abdul veel meer “handelingsmogelijkheden” en vind hij het nu zelfs een sport om een situatie passend af te handelen. In zijn eigen omgeving geeft hij nu zelfs workshops hoe om te gaan met discriminatie.

Waar zit Coaching Tilburg?

Wij zijn gevestigd in een schuurwoning op het adres: De Houtwal 2e 5463 XJ in Veghel. Je vindt ons achter op het erf (parkeren kan in de berm).

Ben ter Horst

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus durf te kiezen!

Een leven lang groeien en ontwikkelen, daar geniet ik van. Deze theoretische- en ervaringsbagage in combinatie met wie ik ben, is mijn gereedschap; mensen in beweging brengen, regie terug geven als dat nodig is en dan samen vooruitgang creëren, dat is mijn passie.

Wilma ter Horst

Ieder mens heeft een bestemming en het "toeval" helpt mee om die te bereiken!

De combinatie van werken in de zorg als verpleegkundige, NLP, systemisch werk en mediumschap maken dat ik op een holistische wijze kijk naar de mens die ik ontmoet. Ik gun iedereen een ontmoeting met zichzelf en ga graag als metgezel mee op deze reis. Niet om koers te bepalen maar om je op koers brengen en te houden.

Back To Top