skip to Main Content

Familie opstelling therapie

Wat is familieopstelling therapie?

Er zijn boeken volgeschreven over therapie familie opstellingen. Met opstellingen helpen wij jou om de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de eventuele knelpunten daartussen te herkennen en zo mogelijk weg te nemen.

Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen of waarin je wilt groeien. Het bijzondere aan opstelling is, dat we werken met zowel het lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld. We maken gebruik van mensen maar ook voorwerpen die elementen uit het systeem kunnen representeren.

Hoe kan therapie familie opstellingen helpen?

Om iets meer te weten hoe familieopstellingen kunnen werken is het belangrijk de grondbeginselen te begrijpen.

We worden letterlijk geboren in het systeem wat we ons gezin noemen. En als we opgroeien neemt het aantal systemen toe, school, ons werk, de vereniging, onze vrienden kring enzovoort. In deze systemen krijgen we een plek toegewezen en kiezen er, al dan niet bewust, voor om op die plek te blijven of een andere plaats in te nemen. Als we ons daarvan niet bewust zijn kunnen we letterlijk verstrikt raken.

Veel van onze overtuigingen gedragingen en patronen vinden dus hun oorsprong in het systeem van herkomst. Veel van deze overtuigingen zijn krachtig en daardoor helpend. Ook zijn er echter beperkende en belemmerende overtuigingen die ons juist uit onze kracht halen.

Door middel van een opstelling kunnen deze onbewuste processen zichtbaar worden gemaakt. Bert Hellinger, grondlegger van deze familie opstelling therapie, benoem de drie basis principes:

  • Binding: dus iedereen heeft recht op een eigen plek in het systeem
  • Orde: alle plekken staan – ten opzichte van elkaar – in een bepaalde rangorde
  • Balans: het geven en nemen willen in balans komen

In elk systeem blijkt steeds opnieuw de rode draad te liggen in het gezin van herkomst en vaak nog met de familieleden van de generaties daarvoor. Als op een van deze basisprincipes de balans verstoord is er sprake van een dynamiek. Denk hierbij aan dragen wat niet van jou is, iemand beschermen ten koste van jezelf, schuld op je nemen enzovoort.

Met een therapie familie opstelling maken we deze dynamiek zichtbaar om vervolgens het systeem een nieuw evenwicht te laten vinden. Hierdoor gaat de energie weer stromen zoals het volgens de basisprincipes is bedoeld.

Ons aanbod

Wij bieden in onze praktijk verschillende mogelijkheden aan om te groeien in bewustzijn en proberen samen antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik eigenlijk; waarom kom ik steeds dezelfde thema’s tegen; wat is mijn taak hier en hoe wil ik mijn leven vorm geven? Wij bieden verschillende oplossingen voor coaching, hypnose en spiritualiteit, door middel van verschillende cursussen, persoonlijke trainingen en groepstrainingen.

Hoe kun je aan de slag met de familieopstelling therapie?

Op een avond of zondag middag familieopstellingen therapie is iedereen met een positieve intentie van harte welkom en vooraf zal uitgenodigd worden om volledig deel te nemen, dus ook bereid om als representant te willen fungeren, maar dit hoeft dus niet.

Tijdens een sessie zijn er een of meerdere vraagstellers die een thema willen in brengen. Ook zijn er de nodige representanten en begeleiden wij – vaak samen – het proces. Een bijzonder fenomeen is ook het kiezen van representanten. Je wordt namelijk niet zomaar gevraagd voor een rol het raakt ook bijna altijd aan jou eigen thematiek. Op die manier ben je dus als representant ten dienste van de vraagsteller maar werk je tegelijkertijd ook aan je eigen ontwikkeling.

Dit bijzondere fenomeen is bijna niet uit te leggen en beter gewoon eens te ervaren. Laat je verrassen door het veld (wij zeggen: het wetende veld) waar de mensheid al eeuwen gebruik van maakt. 

Waar vind je ons als familie opsteller?

Wij zijn gevestigd in een schuurwoning op het adres: Houtwal 2E 5463 XJ in Veghel.

Je vindt ons achter op het erf (parkeren kan in de berm aan de straat).

Meer weten over wie wij zijn als familie opsteller? Klik dan hier. 

Lijkt het je wat? Als je meer wil weten neem dan contact met ons op en als je een afspraak wil maken klik dan op afspraak

Ben ter Horst

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus durf te kiezen!

Een leven lang groeien en ontwikkelen, daar geniet ik van. Deze theoretische- en ervaringsbagage in combinatie met wie ik ben, is mijn gereedschap; mensen in beweging brengen, regie terug geven als dat nodig is en dan samen vooruitgang creëren, dat is mijn passie.

Wilma ter Horst

Ieder mens heeft een bestemming en het "toeval" helpt mee om die te bereiken!

De combinatie van werken in de zorg als verpleegkundige, NLP, systemisch werk en mediumschap maken dat ik op een holistische wijze kijk naar de mens die ik ontmoet. Ik gun iedereen een ontmoeting met zichzelf en ga graag als metgezel mee op deze reis. Niet om koers te bepalen maar om je op koers brengen en te houden.

Back To Top