skip to Main Content

Wat kan Familie opstellingen Tilburg voor jou kan doen?

Je familie heeft meer invloed op je leven dan je denkt. Soms gaat het om verzwegen gebeurtenissen, familiegeheimen, een genegeerd familielid (het ‘zwarte schaap’). Deze onzichtbare patronen en de daaruit voortvloeiende negatieve overtuigingen en ervaringen kunnen je leven hinderen zonder dat je je van die oorzaak bewust bent.

Met behulp van een opstelling worden familieonderwerpen in een neutrale en prettige sfeer letterlijk in een ruimte zichtbaar gemaakt. Zichtbaarheid leidt tot inzicht en dat Inzicht geeft handvatten voor gewenste veranderingen.

Opstellen zelf doe je met een groep mensen. Uit de groep kies je representanten die de plaats van familieleden en personen in jouw opstelling innemen. Hier begint een bijzonder deel van de opstelling: de representanten nemen gevoelens en impulsen waar van degene die zij representeren. Zo maken representanten voor jou zichtbaar hoe jouw familiesysteem er uit ziet, hoe het zich beweegt en wat jouw plaats en rol daarin is.

Meer dan eens blijkt dat representanten in de opstelling een plaats hebben gekregen die inzicht verschaft in een belangrijk onderwerp uit de eigen familie of situatie. Voor representanten wordt de opstelling waarin men meedoet daardoor van persoonlijke betekenis en waarde.

Een praktijkvoorbeeld van Familie opstellingen Tilburg

George had veel moeite om zijn vraag te formuleren, het thema was dan ook moeilijk kunnen kiezen. Uit de opstelling bleek dat zijn ouders al op vroege leeftijd uit elkaar groeide en zelfs tot een scheiding kwamen en de omgangsregeling lastig was. George had dat opgepikt en voelde onbewust de druk van moeten kiezen. Dat zette zich vast in een overtuiging dat als je een keuze maakt er altijd iemand slachtoffer wordt.

Waar zit Familie opstellingen Tilburg?

Wij zijn gevestigd in een schuurwoning op het adres: De Houtwal 2E 5463 XJ in Veghel. Je vindt ons achter op het erf (parkeren kan in de berm).

Meer lezen over familieopstellingen of weten over ons?

Als je meer wil lezen over het fenomeen familieopstellingen kijk dan hier.
Wil eerst meer weten over wie wij zijn kijk dan hier.

Werkwijze

Elke begeleider familieopstellingen ontwikkeld in de loop van de tijd zijn of haar eigen vorm. In onze werkwijze en visie laten we zoveel mogelijk over aan het systeem en is er volop ruimte voor de inbreng van representant. Als begeleiders “voelen we in” en gebruiken vooral, wat je ook zou kunnen noemen onze intuïtie. In een opstelling is er daarbij natuurlijk geen enkele verplichting om iets te doen of te laten het is juist een vorm waarin je mag voelen wat de opstelling met jou doet en hoe jij je daartoe wil verhouden.

Tarief Vraagsteller

€75,- inclusief BTW per sessie. Deze worden begeleid door Ben en/of Wilma ter Horst, jij mag kiezen.

Tarief (representant/ belangstellende)

€15,- inclusief BTW per sessie.

Ons aanbod

Wij bieden in onze praktijk verschillende mogelijkheden aan om te groeien in bewustzijn en proberen samen antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik eigenlijk; waarom kom ik steeds dezelfde thema’s tegen; wat is mijn taak hier en hoe wil ik mijn leven vorm geven? Wij bieden verschillende oplossingen voor coaching, hypnose en spiritualiteit, door middel van verschillende cursussen, persoonlijke trainingen en groepstrainingen.

Ben ter Horst

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus durf te kiezen!

Een leven lang groeien en ontwikkelen, daar geniet ik van. Deze theoretische- en ervaringsbagage in combinatie met wie ik ben, is mijn gereedschap; mensen in beweging brengen, regie terug geven als dat nodig is en dan samen vooruitgang creëren, dat is mijn passie.

Wilma ter Horst

Ieder mens heeft een bestemming en het "toeval" helpt mee om die te bereiken!

De combinatie van werken in de zorg als verpleegkundige, NLP, systemisch werk en mediumschap maken dat ik op een holistische wijze kijk naar de mens die ik ontmoet. Ik gun iedereen een ontmoeting met zichzelf en ga graag als metgezel mee op deze reis. Niet om koers te bepalen maar om je op koers brengen en te houden.

Back To Top