skip to Main Content

Wat Coaching Helmond voor jou kan doen?

We werken in onze praktijk in Veghel vanuit een holistische visie, dus we luisteren eerst naar jou en zeker ook jouw lichaam. Onze verschillende stijlen in coaching worden dus aangevuld met lichaamswerk. We maken veel gebruik van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) dit gaat over het begrijpen van jouw eigen gedrag in relatie tot je omgeving en vanuit die bewustwording kun je andere keuzen maken.

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren.

Neuro gaat hierbij over het verband tussen de zintuiglijke waarnemingen (zintuigen) en ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel en onze hersenen).

Het woord Linguïstisch verwijst naar de taal en onze andere vaak non-verbale communicatiesystemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) een betekenis te geven.

Programmeren verwijst daarin naar het ontdekken van onze automatische denk- en vooral gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

Als we waarnemen doen we dat via onze zintuigen. De vraag is echter; wat nemen voor waar aan? Die zintuiglijke waarnemingen worden eerst via een intern proces vertaald en dan omgezet in communicatie en tot slot gedrag.

De vraag is dus waarom toch iedereen anders reageert op de buitenwereld? De verklaring daarvoor is dat de subjectieve informatie objectief wordt gemaakt door onze hersenen. Echter iedereen doet dat op zijn eigen manier.

Onze gedachtepatronen zijn opgebouwd uit: interne dialoog, beelden, geluiden, gevoelens. Al die informatie, filteren we door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Vervolgens wordt ons gedrag gestuurd door die gefilterde gedachten en stemmingen.

We maken je tijdens de coaching bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en het gedrag wat daaruit voortkomt, zodat je, als dat wil, blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken.

Ons aanbod

Wij bieden in onze praktijk verschillende mogelijkheden aan om te groeien in bewustzijn en proberen samen antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik eigenlijk; waarom kom ik steeds dezelfde thema’s tegen; wat is mijn taak hier en hoe wil ik mijn leven vorm geven? Wij bieden verschillende oplossingen voor coaching, hypnose en spiritualiteit, door middel van verschillende cursussen, persoonlijke trainingen en groepstrainingen.

Een praktijkvoorbeeld van Coaching Helmond

Josje is net 27 geworden maar heeft al een heel leven achter de rug en voelde zich vooral slachtoffer. Haar vader zag haar niet staan, haar moeder zei steeds; zo is hij nou eenmaal. In haar werk had Josje moeite met feedback ontvangen en in haar rol als leidinggevende werd ze vaak kil en afstandelijk gevonden. Ook in relaties liep het niet zoals ze wilde want zodra ze gevoelens voelde voor een andere vrouw en er bloeide voorzichtig een romance claimde ze haar partner meteen volledig en leidde dit tot een breuk en riep Josje; zie je wel niemand wil mij….

In de coaching hebben we gewerkt met haar slachtoffergedrag, de eerste sessie was heftig want daarin kwam al direct het inzicht dat zij dit soort situaties steeds zelf creëerde. Vanuit dat betere zelfbeeld hoefde ze niet meer om aandacht te schreeuwen, en vond ze andere manieren om zich uit te drukken. Vooral op haar werk maakte Josje 2.0 zoals ze zichzelf noemde indruk en heeft ze een mooie carrière stap kunnen maken.

Waar zit Coaching Helmond?

Wij zijn gevestigd in een schuurwoning op het adres: De Houtwal 2e 5463 XJ in Veghel. Je vindt ons achter op het erf (parkeren kan in de berm).

Ben ter Horst

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus durf te kiezen!

Een leven lang groeien en ontwikkelen, daar geniet ik van. Deze theoretische- en ervaringsbagage in combinatie met wie ik ben, is mijn gereedschap; mensen in beweging brengen, regie terug geven als dat nodig is en dan samen vooruitgang creëren, dat is mijn passie.

Wilma ter Horst

Ieder mens heeft een bestemming en het "toeval" helpt mee om die te bereiken!

De combinatie van werken in de zorg als verpleegkundige, NLP, systemisch werk en mediumschap maken dat ik op een holistische wijze kijk naar de mens die ik ontmoet. Ik gun iedereen een ontmoeting met zichzelf en ga graag als metgezel mee op deze reis. Niet om koers te bepalen maar om je op koers brengen en te houden.

Back To Top