skip to Main Content

Wat kan Familie opstellingen Den Bosch voor jou kan doen?

De invloed van je familiesysteem op je leven kan doorwerken in je relaties, je werk en bijvoorbeeld ook in het maken van keuzes. Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat je een last draagt voor iemand anders in de familie, zonder dat je dat weet en zonder dat je het wilt.

Dit kan zich dan uiten in angsten, onbestemde gevoelens, depressie, ziekte etc. Misschien is er iets in je leven iets wat blijft knagen waar je geen invloed op lijkt te hebben; misschien loop je steeds tegen dezelfde dingen aan (zoals bv. een partner kiezen die niet beschikbaar is, of ziektebeelden die zich generatie op generatie herhalen). Dit is een aanwijzing, dat er mogelijk in je familiesysteem een verstoring is, die we een verstrikking noemen.

Een verstrikking betekent, dat je emoties of gedrag van een ander familielid hebt overgenomen, zonder dat je, je daar bewust van bent. Deze verstrikking kan ook soms meerder generaties teruggaan. Met familie opstellingen kan zo’n verstrikking in het familiesysteem zichtbaar gemaakt worden. Als je een verandering aanbrengt in de opstelling, verandert de energie in die opstelling en daarmee ook in het familiesysteem. Dit is vaak de start van een helingsproces. Soms is het effect direct zichtbaar maar even zo vaak duurt het nog weken of zelfs maanden voordat de balans is hersteld.

Een praktijkvoorbeeld van Familie opstellingen Den Bosch

Saskia heeft de laatste tijd veel moeite met haar seksualiteit, al jaren getrouwd met een lieve man kon ze van die vorm van samenzijn niet genieten. In de opstelling bleek er een verstrikking te zijn bij haar vader, die een groot geheim bewaarde. In de opstelling is niet duidelijk geworden wat dat geheim was maar wel dat er sprake was van schuld en schaamte. Saskia heeft in de opstelling mogen ervaren dat zij er als vrouw volledig mocht zijn en zichzelf letterlijk bevrijd van iets wat niet van haar was.

Waar zit Familie opstellingen Den Bosch?

Wij zijn gevestigd in een schuurwoning op het adres: De Houtwal 2E 5463 XJ in Veghel. Je vindt ons achter op het erf (parkeren kan in de berm).

Meer lezen over familieopstellingen of weten over ons?

Als je meer wil lezen over het fenomeen familieopstellingen kijk dan hier.
Wil eerst meer weten over wie wij zijn kijk dan hier.

Werkwijze

Elke begeleider familieopstellingen ontwikkeld in de loop van de tijd zijn of haar eigen vorm. In onze werkwijze en visie laten we zoveel mogelijk over aan het systeem en is er volop ruimte voor de inbreng van representant. Als begeleiders “voelen we in” en gebruiken vooral, wat je ook zou kunnen noemen onze intuïtie. In een opstelling is er daarbij natuurlijk geen enkele verplichting om iets te doen of te laten het is juist een vorm waarin je mag voelen wat de opstelling met jou doet en hoe jij je daartoe wil verhouden.

Tarief Vraagsteller

€75,- inclusief BTW per sessie. Deze worden begeleid door Ben en/of Wilma ter Horst, jij mag kiezen.

Tarief (representant/ belangstellende)

€15,- inclusief BTW per sessie.

Ons aanbod

Wij bieden in onze praktijk verschillende mogelijkheden aan om te groeien in bewustzijn en proberen samen antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik eigenlijk; waarom kom ik steeds dezelfde thema’s tegen; wat is mijn taak hier en hoe wil ik mijn leven vorm geven? Wij bieden verschillende oplossingen voor coaching, hypnose en spiritualiteit, door middel van verschillende cursussen, persoonlijke trainingen en groepstrainingen.

Ben ter Horst

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus durf te kiezen!

Een leven lang groeien en ontwikkelen, daar geniet ik van. Deze theoretische- en ervaringsbagage in combinatie met wie ik ben, is mijn gereedschap; mensen in beweging brengen, regie terug geven als dat nodig is en dan samen vooruitgang creëren, dat is mijn passie.

Wilma ter Horst

Ieder mens heeft een bestemming en het "toeval" helpt mee om die te bereiken!

De combinatie van werken in de zorg als verpleegkundige, NLP, systemisch werk en mediumschap maken dat ik op een holistische wijze kijk naar de mens die ik ontmoet. Ik gun iedereen een ontmoeting met zichzelf en ga graag als metgezel mee op deze reis. Niet om koers te bepalen maar om je op koers brengen en te houden.

Back To Top