skip to Main Content

Workshop familie opstellingen

Wat is een workshop familie opstellingen?

Je kunt op verschillende manieren kennismaken met de fenomenologie van familie opstellingen. We noemen het een fenomeen omdat het zich nauwelijks goed theoretisch wetenschappelijk laat onderbouwen.Bij onze workshop familie opstellingen dus geen uitgebreide theoretische onderbouwing maar vooral ervaren natuurlijk krijg je antwoord op al je vragen. Omdat het zo moeilijk is uit te leggen is het zelf ervaren en je een eigen mening vormen het beste advies.

Wat is de onderliggende theorie van een workshop familieopstellingen?

De naam Bert Hellinger er is wel de meest bekende als het gaat over opstellingen. Zijn onderzoek en therapie is ook voor ons de basis. Het uitgangspunt is het gezin van herkomst, de systemische bedding. Dat gezin kent echter ook een historie in de lijn van de ouders en grootouders. Hier krijgen we onze normen en waarde en onze eerste overtuigingen kado. Daarna gaan we onderdeel uitmaken van allerlei andere systemen zoals school, werk, vereniging of vrienden kring. Vaak krijgen we in die situaties een plek toegewezen en kiezen we er bewust of onbewust voor om deze plek te accepteren of juist een andere plek innemen. Grofweg kun je stellen dat er twee groepen zijn van overtuigingen en patronen. De eerste zijn de bekrachtigende, richtinggevende en helpende overtuigingen. Maar helaas hebben we ook veel belemmerende overtuigingen die er vaak voor zorgen dat we letterlijk vast komen te zitten.

Elke plek in elk systeem dient te voldoen aan de drie basisprincipes, binding, orde en balans:

  • Binding: iedereen heeft recht op een plek in het systeem
  • Orde: elke plek heeft een rangorde ten opzichten van elkaar
  • Balans: geven en nemen die met elkaar in balans te zijn

Als op een van deze drie basisprincipes spanning ontstaat is er meestal sprake van een onderliggende dynamiek. Denk bijvoorbeeld aan de volgende:

  • Zorgen dragen van een ander
  • Iemand zijn of haar plek innemen
  • Schuld en schaamte op je nemen die niet van jou is

In een workshop familie opstellingen kun je deze onbewuste overtuigingen en patronen zichtbaar maken en er los van komen. Eerst instantie geldt dit natuurlijk vooral voor de vraagsteller maar ook representanten kunnen werken aan een eigen thematiek.

Ons aanbod

Wij bieden in onze praktijk verschillende mogelijkheden aan om te groeien in bewustzijn en proberen samen antwoord te vinden op vragen als: wie ben ik eigenlijk; waarom kom ik steeds dezelfde thema’s tegen; wat is mijn taak hier en hoe wil ik mijn leven vorm geven? Wij bieden verschillende oplossingen voor coaching, hypnose en spiritualiteit, door middel van verschillende cursussen, persoonlijke trainingen en groepstrainingen.

Wat is onze werkwijze tijdens een workshop familie opstellingen?

Na een kort voorstel rondje van slechts een paar zinnen per persoon geven we een toelichting op onze werkwijze. Dit doen we omdat elke opsteller een eigen vorm heeft gevonden die bij hem of haar past. Zo gebruiken wij niet de sterk sturende methode van Bert Hellinger zelf maar wel zijn inzichten en ervaringen. We laten zoveel mogelijk over aan het wetende veld waarbij representanten bij ons ook veel ruimte krijgen om een eigen bijdrage te leveren. Binnen de workshop familie opstellingen is iedereen met een positieve intentie welkom,  vooraf zal worden gevraagd of je ook bereid bent als representant opgesteld te worden. Dit is altijd vrijwillig en er hoeft dus niets. Je kunt dus kiezen om deel te nemen als vraagsteller representant of belangstellenden. In deze laatste rol doe je niet actief mee en kijk je alleen toe hoe het wetende veld zich ontvouwt. Laat je verrassen door het veld (wij zeggen: het wetende veld) waar de mensheid al eeuwen gebruik van maakt.

Waar vind je onze workshop familieopstellingen?

Wij zijn gevestigd in een schuurwoning op het adres: Houtwal 2E 5463 XJ in Veghel.

Je vindt ons achter op het erf (parkeren kan in de berm aan de straat).

Meer weten over wie wij zijn? Klik dan hier.

Lijkt het je wat? Als je meer wil weten neem dan contact met ons op en als je een afspraak wil maken klik dan op afspraak

Ben ter Horst

Alles wat je aandacht geeft groeit, dus durf te kiezen!

Een leven lang groeien en ontwikkelen, daar geniet ik van. Deze theoretische- en ervaringsbagage in combinatie met wie ik ben, is mijn gereedschap; mensen in beweging brengen, regie terug geven als dat nodig is en dan samen vooruitgang creëren, dat is mijn passie.

Wilma ter Horst

Ieder mens heeft een bestemming en het "toeval" helpt mee om die te bereiken!

De combinatie van werken in de zorg als verpleegkundige, NLP, systemisch werk en mediumschap maken dat ik op een holistische wijze kijk naar de mens die ik ontmoet. Ik gun iedereen een ontmoeting met zichzelf en ga graag als metgezel mee op deze reis. Niet om koers te bepalen maar om je op koers brengen en te houden.

Back To Top