skip to Main Content

NLP: Neuro Linguïstisch Programmeren is een methode waarmee je inzicht te krijgt in hoe iemand de werkelijkheid waarneemt, hoe iemand daar betekenis aan geeft en waar dit vandaan komt. Maar er is meer; NLP geeft je instrumenten om op een andere wijze te leren waarnemen, de betekenis van wat je waarneemt te beïnvloeden en de patronen te veranderen. NLP is dus een methode die inzicht geeft en verandering mogelijk maakt om vervolgens effectiever te communiceren.

Neuro
We nemen de wereld waar via onze vijf zintuigen: we zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Alle zintuiglijke informatie die binnenkomt wordt via ons zenuwstelsel verwerkt in onze hersenen. Daar wordt de informatie gezeefd, geordend, gecodeerd en vormt de overgebleven informatie een soort film die zich voortdurend in onze hersenen afspeelt.

Linguïstisch
Aan deze film geven wij betekenis en daarmee waarde. De betekenis die we geven aan de binnengekomen informatie uiten we via taal. Dit doen we verbaal, maar – nog veel meer – non-verbaal. Via onze taal, intonatie en lichaamstaal maken we duidelijk welke betekenis we aan onze waarneming geven. Wist je dat we slechts 7 % communiceren via woorden? De stem en je non- verbale communicatie zorgen voor de overige 93%.

Programmeren
Op het moment dat we betekenis hebben gegeven aan de film, wordt er meteen een programma geopend in onze hersenen dat ervoor zorgt dat we in een bepaalde gemoedstoestand terechtkomen. Als we in deze gemoedstoestand zijn, worden er weer andere programma’s geactiveerd die spieren in ons lichaam aansturen. Zo ontstaat lichaamstaal en ons gedrag. Ons gedrag bestaat dus uit onbewuste, automatische programma’s en aangeleerde patronen. Ons gedrag ligt in het verlengde van de betekenis die we aan onze waarnemingen hebben gegeven. We gedragen ons overeenkomstig aan de gedachten en gevoelens die uit onze waarnemingen ontstaan zijn.

Het instituut waar wij zijn opgeleid, dus de bron: www.Vidarte.nl 

Back To Top